İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Hangi Uzmanlık Sınıfları Hizmet Verebilir? Süre (saat)
     
Az Tehlikeli A, B, C
Tehlikeli A, B
Çok Tehlikeli A

 

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?


İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

 

 


Yazılım & Hosting: Safransoft