Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ
Türkiye’deki çalışma hayatında ve hizmet sektöründe güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, işyerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları önlemek, tüm kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirgemek, çalışanlar ile çalıştıranlara sosyal güven liklerini, iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğreterek, iş barışını sağlamak, böylece ulusal ekonomiye ve kalkınmaya destek vermektir. 
 
VİZYONUMUZ
Dünyada ortaya çıkan hızlı gelişmelere, paralel olarak ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu bir şekilde harekete geçirip,bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, çalışan ve çalıştıran kesimlerin ihtiyacına uygun kaliteli bir eğitim vererek, çalışma hayatında devlet adına eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri yürüten bir merkez haline gelmektir.

Etiketler: işmar osgb

Yazılım & Hosting: Safransoft