Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektri

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YFK- 2007/1)

 

                Madde 1 – (1) Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 18 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makine ve elektik tesisatı genel teknik şartnamelerinin belirlenmesi amacıyla, aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin (n) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

                Madde 2 – (1) Bu Tebliğ, 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                Madde 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

                Eki için tıklayınız.

Etiketler:

Haberler


Tehlike Sınıfları Listesi 13-01-2015 12:07


Risk Değerlendirme Kontrol Listeleri 13-01-2015 11:45


Yazılım & Hosting: Safransoft